ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ปี 2559( 8/18/2016 3:20:32 PM )

       ประชุมคระกรรมการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร คร้งที่ 2/2559( 8/18/2016 2:51:19 PM )

       งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ( 8/15/2016 1:19:33 PM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559( 8/15/2016 11:57:02 AM )

       กิจกรรมประชารัฐร่วมใจออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ( 8/5/2016 10:01:00 AM )

       โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย( 8/5/2016 9:25:16 AM )

       งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร( 7/29/2016 2:09:08 PM )

       รับฟังความคิดเห็นของประชาชน( 7/29/2016 11:41:22 AM )

       กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา( 7/20/2016 5:53:09 PM )

       กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา( 7/11/2016 11:20:17 AM )

       โครงการธรรมะสู่ชุมชน( 7/5/2016 2:01:20 PM )

       การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ( 7/1/2016 10:17:21 AM )

       โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2( 6/30/2016 1:56:04 PM )

       โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1( 6/1/2016 11:33:37 AM )

       พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ( 5/23/2016 9:48:25 AM )


จำนวน : 391 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.