ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ( 9/15/2016 10:33:20 AM )

       กิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ (สภากาแฟชาละวัน)( 9/14/2016 11:56:47 AM )

       ร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 9/13/2016 9:52:25 AM )

       การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559( 9/5/2016 1:38:24 PM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559( 8/31/2016 2:26:40 PM )

       โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4( 8/31/2016 11:04:14 AM )

       ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 8/19/2016 3:21:09 PM )

       โครงการอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559( 8/18/2016 3:48:26 PM )

       โครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ปี 2559( 8/18/2016 3:20:32 PM )

       ประชุมคระกรรมการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร คร้งที่ 2/2559( 8/18/2016 2:51:19 PM )

       งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ( 8/15/2016 1:19:33 PM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559( 8/15/2016 11:57:02 AM )

       กิจกรรมประชารัฐร่วมใจออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ( 8/5/2016 10:01:00 AM )

       โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย( 8/5/2016 9:25:16 AM )

       งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร( 7/29/2016 2:09:08 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.