ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560( 8/15/2017 11:06:37 AM )

       วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560( 8/11/2017 11:52:58 AM )

       โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์(ค่ายวัยใสใฝ่ใจคุณธรรม)( 8/10/2017 11:47:51 AM )

       โครงการ Big Cleaning Day จังหวัดพิจิตร( 8/8/2017 3:54:03 PM )

       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2560( 7/31/2017 11:10:25 AM )

       วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี( 7/18/2017 1:15:23 PM )

       โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อประชาชน (การแข่งขันเปตอง) ประจำปี 2560( 7/17/2017 11:01:12 AM )

       ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร( 7/12/2017 3:06:25 PM )

       โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณุภัย ประจำปี 2560( 7/12/2017 10:19:59 AM )

       วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช( 7/11/2017 10:44:29 AM )

       กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา( 7/7/2017 12:31:00 PM )

       ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560( 7/5/2017 4:06:44 PM )

       กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา( 7/5/2017 10:12:15 AM )

       วันเทศบาล ประจำปี 2560( 4/24/2017 10:20:58 AM )

       งานวันสงกรานต์ ปี 2560( 4/18/2017 10:31:31 AM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.