ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557( 2/8/2013 4:05:50 PM )

       แจกเบี้ยยังชีพ( 2/8/2013 3:09:05 PM )

       งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๖( 1/22/2013 11:43:12 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดงานประจำปี วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖( 1/15/2013 1:52:13 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์( 1/4/2013 3:25:17 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556( 1/3/2013 2:46:58 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช( 12/11/2012 4:23:43 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555( 11/29/2012 2:24:01 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555( 11/28/2012 1:22:02 PM )

       การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2555( 11/22/2012 11:56:34 AM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑( 11/13/2012 3:00:53 PM )

       การประชุมเตรียมการจัดงานวันลอยกระทง( 11/8/2012 2:02:45 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรทำพิธีเปิดโครงการจิตแจ่มใสไปกับเทศบาลเมืองพิจิตรทุกวันพระ( 11/6/2012 1:19:35 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรเข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู้หัวฯ( 10/25/2012 3:00:51 PM )

       การรับหีบบัตรเลือกตั้ง( 9/25/2012 12:02:34 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 23 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.