ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ( 5/31/2013 1:47:02 PM )

       การตรวจประเมิน โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2556( 5/31/2013 10:21:54 AM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยสอง( 5/31/2013 9:55:39 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในวันเทศบาล( 4/30/2013 11:33:14 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖( 4/30/2013 10:44:11 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2556( 4/24/2013 12:00:03 PM )

       วันมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2556( 4/9/2013 9:30:31 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว( 3/29/2013 2:54:06 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรังวัด ณ ที่ทำการชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง( 3/29/2013 2:08:22 PM )

       นายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง( 3/29/2013 11:17:46 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน( 3/29/2013 10:09:08 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดทำโครงการกิจกรรมทางวิชาการ (ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์)( 3/19/2013 10:45:45 AM )

       นายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา( 3/4/2013 10:05:49 AM )

       การตรวจประเมินศูนย์ อปพร.ดีเด่นและ อปพร.ประจำปี 2556( 2/11/2013 10:14:50 AM )

       โครงการทะเบียนราษฎรสัญจรพบประชาชน( 2/8/2013 4:36:09 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 22 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.