ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       การประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองพิจิตร( 12/17/2013 9:58:27 AM )

       การจัดกิจกรรมวันพ่อ( 12/6/2013 12:08:52 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556( 11/19/2013 10:36:38 AM )

       การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556( 11/11/2013 4:28:20 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการประเมินเทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2556( 10/11/2013 3:49:38 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก( 9/23/2013 12:19:50 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2( 9/23/2013 12:03:43 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการ 5 ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day( 9/20/2013 2:39:56 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พนักงานครู และบุคลากร( 9/17/2013 3:31:15 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำด้านน้ำเสีย( 9/17/2013 1:49:11 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร รับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี( 9/16/2013 10:23:40 AM )

       งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันเซปักตะกร้อ( 9/9/2013 4:00:17 PM )

       การแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน ครั้งที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ประจำปีการศึกษา 2556( 9/9/2013 3:30:38 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556( 8/19/2013 10:31:41 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ( 8/13/2013 3:59:25 PM )


จำนวน : 393 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 21 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.