ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดงานวันเด็ก( 1/16/2014 10:19:23 AM )

       โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557( 1/10/2014 3:23:36 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง( 1/2/2014 3:19:06 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556( 12/27/2013 3:01:48 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร( 12/20/2013 3:26:34 PM )

       คริสตจักรสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร้องเพลงอวยพรในวันคริสต์มาสให้กับเทศบาลเมืองพิจิตร( 12/20/2013 3:10:06 PM )

       การประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองพิจิตร( 12/17/2013 9:58:27 AM )

       การจัดกิจกรรมวันพ่อ( 12/6/2013 12:08:52 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556( 11/19/2013 10:36:38 AM )

       การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556( 11/11/2013 4:28:20 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการประเมินเทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2556( 10/11/2013 3:49:38 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก( 9/23/2013 12:19:50 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2( 9/23/2013 12:03:43 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการ 5 ส วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day( 9/20/2013 2:39:56 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พนักงานครู และบุคลากร( 9/17/2013 3:31:15 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 20 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.