ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน( 4/4/2014 3:39:23 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2557( 4/3/2014 11:07:18 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว( 4/3/2014 10:11:26 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย( 3/25/2014 11:49:00 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557( 3/20/2014 2:40:32 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพิธีเปิดฝึกภาคปฏิบัติมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว ประจำปี 2557( 3/20/2014 10:54:57 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดทำโครงการอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2557( 3/18/2014 4:31:33 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานรัฐพิธี "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557( 3/18/2014 3:14:20 PM )

       โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางจัดกิจกรรมการปิดภาคเรียน ประจำปี 2557( 3/13/2014 11:09:59 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557( 3/13/2014 10:25:59 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557( 3/6/2014 2:33:36 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2557( 3/4/2014 4:35:59 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร รับการตรวจประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555( 3/4/2014 3:58:43 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557( 2/25/2014 9:37:49 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร โดยรองปลัดเทศบาล นายประเจตน์ ศรีลอย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาฯ( 2/24/2014 2:22:27 PM )


จำนวน : 389 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 19 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.