ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช( 4/25/2014 11:47:07 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557( 4/24/2014 10:51:27 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 11:27:35 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 10:39:27 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 9:46:49 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร( 4/11/2014 4:07:03 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557( 4/10/2014 3:54:30 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานวันสภาทนายความ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557( 4/9/2014 11:53:47 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำเดือนเมษายน 2557( 4/8/2014 4:18:53 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดโครงการครอบครัวผาสุก( 4/4/2014 4:02:24 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน( 4/4/2014 3:39:23 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2557( 4/3/2014 11:07:18 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว( 4/3/2014 10:11:26 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย( 3/25/2014 11:49:00 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557( 3/20/2014 2:40:32 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 18 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.