ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล( 5/21/2014 2:52:02 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านและชุมชน( 5/20/2014 2:32:44 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน"( 5/16/2014 10:45:23 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( 5/14/2014 2:52:00 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา( 5/8/2014 5:20:49 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร และโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการวิจัยฯ( 5/8/2014 5:03:18 PM )

       การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร( 5/1/2014 3:21:01 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่( 4/28/2014 3:31:30 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2557( 4/25/2014 4:46:48 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช( 4/25/2014 11:47:07 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557( 4/24/2014 10:51:27 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 11:27:35 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 10:39:27 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557( 4/18/2014 9:46:49 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร( 4/11/2014 4:07:03 PM )


จำนวน : 393 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 18 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.