ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4( 10/2/2014 2:04:13 PM )

       โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557( 9/29/2014 10:48:23 AM )

       โรงเรียนเทศบาล 3 " 5 ธันวามหาราช" จัดการแข่งแขนกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557( 9/22/2014 4:07:16 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557( 9/22/2014 3:41:04 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557( 9/11/2014 11:10:18 AM )

       กิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้สู่อาเซียน( 8/28/2014 3:50:57 PM )

       กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม( 8/19/2014 3:05:06 PM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3( 8/15/2014 4:34:49 PM )

       งานวันแม่แห่งชาติ( 8/14/2014 10:18:54 AM )

       การสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2( 7/30/2014 5:45:53 PM )

       โครงการ Re-X-Ray ยาเสพติด( 7/30/2014 5:04:05 PM )

       โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี 2557( 7/30/2014 4:49:03 PM )

       พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ( 7/28/2014 4:51:06 PM )

       เทศบาลตำบลบางเดื่อมาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะ( 7/28/2014 4:26:01 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมรับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555( 7/18/2014 2:08:22 PM )


จำนวน : 391 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 16 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.