ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3( 8/15/2014 4:34:49 PM )

       งานวันแม่แห่งชาติ( 8/14/2014 10:18:54 AM )

       การสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2( 7/30/2014 5:45:53 PM )

       โครงการ Re-X-Ray ยาเสพติด( 7/30/2014 5:04:05 PM )

       โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี 2557( 7/30/2014 4:49:03 PM )

       พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ( 7/28/2014 4:51:06 PM )

       เทศบาลตำบลบางเดื่อมาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะ( 7/28/2014 4:26:01 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมรับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555( 7/18/2014 2:08:22 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557( 7/18/2014 1:48:39 PM )

       โครงการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา( 7/10/2014 3:20:47 PM )

       กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา( 7/9/2014 2:28:03 PM )

       โครงการกีฬาเพื่อประชาชน (การแข่งขันเปตอง) ปี 2557( 7/9/2014 2:00:51 PM )

       โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( 7/2/2014 11:57:41 AM )

       การเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป( 6/30/2014 1:46:34 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก( 6/30/2014 1:29:32 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 16 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.