ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       รับถ้วยพระราชทาน รางวัล เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน( 3/20/2015 3:36:15 PM )

       โครงการคลองสวย น้ำใส คนพิจิตรมีความสุข( 3/19/2015 11:53:29 AM )

       วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558( 3/19/2015 11:25:30 AM )

       กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้( 3/19/2015 10:52:46 AM )

       โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จัดมหกรรมทางวิชาการ( 3/16/2015 1:34:01 PM )

       นายประกาศิต ยูวะเวส ให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง( 3/16/2015 12:55:06 PM )

       กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)( 3/10/2015 11:38:26 AM )

       โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558( 3/6/2015 11:13:40 AM )

       ภาพกิจกรรมประชาคมเมือง( 3/2/2015 12:01:16 PM )

       กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558( 2/26/2015 4:15:15 PM )

       โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม( 2/18/2015 2:57:58 PM )

       โครงการจัดอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558( 2/16/2015 2:35:51 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558( 1/28/2015 2:35:23 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)( 1/26/2015 4:08:37 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558( 1/23/2015 11:54:40 AM )


จำนวน : 391 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 14 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.