ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558( 3/6/2015 11:13:40 AM )

       ภาพกิจกรรมประชาคมเมือง( 3/2/2015 12:01:16 PM )

       กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558( 2/26/2015 4:15:15 PM )

       โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม( 2/18/2015 2:57:58 PM )

       โครงการจัดอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2558( 2/16/2015 2:35:51 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558( 1/28/2015 2:35:23 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)( 1/26/2015 4:08:37 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558( 1/23/2015 11:54:40 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมขบวนแห่รถบุปผาชาติ และพิธีถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรฯ ประจำปี 2558( 1/22/2015 2:20:34 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558( 1/21/2015 11:20:55 AM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558( 1/12/2015 4:03:21 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับจังหวัดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558( 1/6/2015 10:48:58 AM )

       คริสตจักรสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร้องเพลงอวยพรประจำปี 2557( 12/25/2014 3:09:38 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดทำโครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ( 12/23/2014 4:35:52 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน( 12/23/2014 4:08:15 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 14 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.