ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       พิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศล( 7/21/2015 10:16:53 AM )

       พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็นพระศรีนครินทราบรมราชชนนี( 7/21/2015 9:42:58 AM )

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูเพื่อแก้ปัญหานักเรียนฯ( 6/8/2015 3:11:57 PM )

       ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558( 5/29/2015 3:40:42 PM )

       วันฉัตรมงคล( 5/6/2015 11:05:14 AM )

       การจัดกิจกรรมวันเทศบาล( 4/24/2015 11:24:04 AM )

       โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด( 4/23/2015 3:02:27 PM )

       โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปี 2558( 4/22/2015 1:18:04 PM )

       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2558( 4/22/2015 11:07:14 AM )

       สรงน้ำพระวันสงกรานต์( 4/17/2015 2:06:50 PM )

       โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2558( 4/17/2015 1:12:50 PM )

       เทศบาลเมืองพิจิตรนำขบวนแห่พระเกจิอาจารย์และถ้วยรางวัลชนะเลิศเนื่องในวันสงกรานต์( 4/16/2015 12:54:13 PM )

       ถวายผ้าป่าและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ( 4/16/2015 12:01:54 PM )

       ทำบุญวันสงกรานต์( 4/16/2015 10:59:37 AM )

       รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์( 4/10/2015 4:18:07 PM )


จำนวน : 384 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 12 ในทั้งหมด 26 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.