ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558( 10/26/2015 11:10:09 AM )

       การแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"( 9/15/2015 12:12:54 PM )

       การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558( 9/15/2015 11:16:08 AM )

       โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( 9/10/2015 1:58:01 PM )

       กิจกรรมปลูกไม้ผลเพื่อเป็นร่มเงาและเป็นทาน ปี ๒๕๕๘( 9/10/2015 12:12:56 PM )

       การแข่งขันกีฬาภายใน "ปากทางเกมส์" ประจำปี 2558( 9/4/2015 11:34:34 AM )

       การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14( 9/3/2015 12:11:30 PM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558( 8/28/2015 2:55:19 PM )

       กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริเวณตลาดนัดขนส่งพิจิตรธานี( 8/18/2015 1:55:26 PM )

       BIKE FOR MOM( 8/17/2015 11:58:15 AM )

       กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริเวณตลาดสดเทศบาล 1( 8/17/2015 11:10:25 AM )

       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558( 8/14/2015 3:16:44 PM )

       โครงการปลูกต้นไม้รั้วกินได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ( 8/14/2015 9:55:51 AM )

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ภาคค่ำ( 8/13/2015 3:35:58 PM )

       โครงการเฝ้าระวังโภชนาการเด็ก 0-5 ปี( 8/13/2015 3:11:12 PM )


จำนวน : 393 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 11 ในทั้งหมด 27 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.