กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ] 
      
    
92B_1-vert.jpg
   ทำรายการเมื่อ: 14-มิย.-2019at 15:36
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   [ 23/8/2562 11:55:17 ]
 

ผลการประเมินตนเองตามระบบประมวลผลเกณฑ์การชี้วัดฯการจัดบริการสาธารณะ   [ 21/8/2562 10:13:04 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 20/8/2562 10:09:56 ]
 

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   [ 9/8/2562 10:29:36 ]
 

ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 6/8/2562 15:32:44 ]
 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ   [ 6/8/2562 15:29:19 ]
 

บอกกล่าว....ข่าวสาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562   [ 1/8/2562 16:49:42 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.