กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตเทศบาลเมืองพิจิตร รายละเอียด คลิกที่นี่  2561-07-04_11-06-28_0365.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 04-กค.-2018at 11:19
 

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ช่วยจนท.คอมพิวเตอร์   [ 15/9/2561 10:53:17 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 10/9/2561 13:46:21 ]
 

ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุซื้อชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 2 ชุด   [ 27/8/2561 13:25:46 ]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   [ 27/8/2561 10:40:55 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองพิจิตร   [ 21/8/2561 15:10:55 ]
 

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561   [ 10/8/2561 14:01:19 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 8/8/2561 11:30:33 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.