กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด คลิกที่นี่  53Z_รวม.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 07-ธค.-2017at 10:12
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560   [ 19/3/2561 16:44:52 ]
 

ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนูญาตและออกใบอนุญาต   [ 15/3/2561 10:35:42 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560   [ 15/1/2561 15:24:00 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 9/1/2561 14:27:22 ]
 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   [ 29/12/2560 16:09:50 ]
 

ขอแก้ไขผู้ประกาศ   [ 25/12/2560 13:49:06 ]
 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง   [ 22/12/2560 14:29:08 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.