กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) ] 
      

    ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)
   
   ทำรายการเมื่อ: 19-ตค.-2017at 15:32
 

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   [ 13/12/2561 15:02:57 ]
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   [ 29/11/2561 14:38:37 ]
 

ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   [ 19/11/2561 11:53:55 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 15/11/2561 14:20:50 ]
 

ประกาศระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562   [ 2/11/2561 9:55:18 ]
 

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   [ 1/11/2561 16:16:52 ]
 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 31/10/2561 13:08:11 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.