กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ] 
      

 

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) รายละเอียด คลิกที่นี่  982_aa.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 26-มีค.-2019at 09:28
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   [ 14/6/2562 15:36:18 ]
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   [ 11/6/2562 15:25:13 ]
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   [ 10/6/2562 9:55:18 ]
 

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562   [ 28/5/2562 16:30:40 ]
 

ประกาศ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒   [ 16/5/2562 16:05:33 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 14/5/2562 9:46:08 ]
 

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562   [ 10/5/2562 15:31:47 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.