กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ] 
      

 

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์  2562 คลิกที่นี่ C47_1-vert.jpg 6-vert.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 04-มีค.-2019at 10:25
 

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   [ 19/9/2562 10:56:18 ]
 

ประกาศ เรื่อง การรับฟังควารมคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 17 ฉบับ   [ 4/9/2562 9:25:44 ]
 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2   [ 26/8/2562 15:03:54 ]
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   [ 23/8/2562 11:55:17 ]
 

ผลการประเมินตนเองตามระบบประมวลผลเกณฑ์การชี้วัดฯการจัดบริการสาธารณะ   [ 21/8/2562 10:13:04 ]
 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 20/8/2562 10:09:56 ]
 

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   [ 9/8/2562 10:29:36 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.