กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รายละเอียด คลิกที่นี่  2561-07-26_14-13-51_0384.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 01-สค.-2018at 09:03
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 16/1/2562 9:10:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 4/1/2562 9:52:22 ]
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   [ 20/12/2561 14:39:58 ]
 

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   [ 13/12/2561 15:02:57 ]
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   [ 29/11/2561 14:38:37 ]
 

ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   [ 19/11/2561 11:53:55 ]
 

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง   [ 15/11/2561 14:20:50 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.