กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รายละเอียด คลิกที่นี่  2560-11-15_11-24-59_0186.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 15-พย.-2017at 11:26
 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 7/12/2560 10:12:07 ]
 

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   [ 6/12/2560 13:27:45 ]
 

บอกกล่าว...ข่าวสาร   [ 15/11/2560 13:56:57 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 13/11/2560 14:15:36 ]
 

งบแสดงฐานะการเงิน   [ 7/11/2560 12:30:22 ]
 

ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)   [ 19/10/2560 15:32:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส   [ 12/10/2560 11:28:52 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.