กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 [ ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รายละเอียด คลิกที่นี่  2560-10-05_13-50-42_0141.jpg

   ทำรายการเมื่อ: 05-ตค.-2017at 14:06
 

บอกกล่าว...ข่าวสาร   [ 15/11/2560 13:56:57 ]
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 13/11/2560 14:15:36 ]
 

งบแสดงฐานะการเงิน   [ 7/11/2560 12:30:22 ]
 

ประกาศ เรื่องผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2)   [ 19/10/2560 15:32:59 ]
 

ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส   [ 12/10/2560 11:28:52 ]
 

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560   [ 11/10/2560 15:26:09 ]
 

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560   [ 11/10/2560 15:18:48 ]
       
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.