กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ] 

 

     เทศบาลเมืองพิจิตรจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร  เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ ประจำสภาเทศบาลเมืองพิจิตร

ทำรายการเมื่อ: 07-มิย.-12at 14:31

....................................................................................................................................................................................................................

  

เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมรับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555
เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557
โครงการกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
โครงการกีฬาเพื่อประชาชน (การแข่งขันเปตอง) ปี 2557
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.