กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2562 ] 

          เทศบาลเมืองพิจิตรได้เข้าร่วมงานพิธีคล้ายวันสวรรคตสมเด๋จพระนา รายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร

 

ทำรายการเมื่อ: 11-กค.-2019at 11:36

....................................................................................................................................................................

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2562
ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2562
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
วันเทศบาล ประจำปี 2662
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.