กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2562 ] 

     ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปากบ้านทาง

 

 

ทำรายการเมื่อ: 18-มิย.-2019at 14:08

....................................................................................................................................................................

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรพี ประจำปี 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.