กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ] 
เทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง
ทำรายการเมื่อ: 13-มีค.-2019at 10:08

....................................................................................................................................................................

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพระพิจิตร)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 17 ฉบับ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญิ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองพิจิตร ร่วมกับท้องถิ่นพิจิตร ได้จัดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.