กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประเพณีสงกรานต์ ] 
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมขบวนแห่รถบุปผาชาติ และรดน้ำดำหัวท่านนายกเทศมนตรีเมื องพิจิตร  และผู้สูงอายุ ณ บริเวณสวนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561
ทำรายการเมื่อ: 17-เมย.-2018at 10:42

....................................................................................................................................................................

การประชุมประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ประเพณีสงกรานต์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.