กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ การประชุมประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาล ] 
เทศบาลเมืองพิจิตร ดำเนินการประชุมประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองธานในพิธีเปิด
ทำรายการเมื่อ: 26-กพ.-2018at 10:33

....................................................................................................................................................................

พิธีบำเพ็ยกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดการแข่งขันเซ่ปักตะกร้อ ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.