กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ] 
เทศบาลเมืองพิจิตร โดย น.ส.ขนิษฐา คุณจันทรโชติ รก.ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานครูสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
ทำรายการเมื่อ: 14-พย.-2017at 11:55

....................................................................................................................................................................

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ประเพณีสงกรานต์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร
การประชุมประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาล
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.