กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ งานประเพณีลอยกระทง ปี 2560 ] 
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายอนุชา ศรีสุทธิลักษณ์  นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในงานประเพณี
ทำรายการเมื่อ: 07-พย.-2017at 14:32

....................................................................................................................................................................

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ประเพณีสงกรานต์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร ครั้งที่ 2
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองพิจิตร
การประชุมประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาล
     

 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.