กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ การรักษาพยาบาล ] 
      

บริการด้านการรักษาพยาบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิจิตร (ติดกับโรงเรียนอนุบาลพิจิตร) ให้บริการ

ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ให้บริการวางแผนครอบครัว

คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาล, คลอเลสเตอรอล, ไตรกรีเซอไรด์

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กแรกเกิด – 4 ปี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ฟิตเนส)

v ผู้มาขอรับบริการ ให้นำ

บัตรทอง/บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับบริการ

ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 . (ไม่พักเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-กย.-2011at 08:53
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.