กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ข้อมูลด้านการคลัง ] 
      

 

ดาวน์โหลด  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ.pdf
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

************************************************************ **************************************

ดาวน์โหลด   งบแสดงฐานะการเงิน.pdf
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

************************************************************ **************************************

ดาวน์โหลด งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557‏.pdf
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

************************************************************ **************************************

ดาวน์โหลด ฐานะการเงินและงบอื่นๆ.pdf
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

************************************************************ **************************************

ดาวน์โหลด  งบแสดงฐานะการเงิน_ปี_2559.pdf

ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

************************************************************ **************************************

ดาวน์โหลดงบแสดงฐานะการเงิน_ปี_2560.pdf

ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

************************************************************ **************************************

 

 


 

    ทำรายการเมื่อ: 26-กย.-2011at 15:33
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.