กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ แผนพัฒนาท้องถิ่น ] 
      

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด  แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี 55-57.doc

 ดาวน์โหลด  แผนพัฒนาสามปี_2558-2560.xlsx

 ดาวน์โหลด  สรุปแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561.xlsx

 ดาวน์โหลด  แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ._2560-2562.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 13:04
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.