กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ แผนการดำเนินงานประจำปี ] 
      

 

ดาวน์โหลด   แผนการดำเนินงาน_ปี_2554.doc

ดาวน์โหลด  แผนการดำเนินงานปี2555.doc

ดาวน์โหลด  แผนการดำเนินงานปี2556.doc

ดาวน์โหลด แผนดำเนินงานประจำปี_2558.pdf

ดาวน์โหลด  แผนการดำเนินงานปี_2559.docx

ดาวน์โหลด  แผนการดำเนินงาน_60.docx

ดาวน์โหลด  แผนการดำเนินงาน_2561.docx

ดาวน์โหลด  แผนดำเนินงาน_ปี_2562.docx

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 13:03
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.