กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ สรุปผลการติดตามฯ ] 
      


ดาวน์โหลด    ผลการดำเนินงาน_ปี_2554.xls

ดาวน์โหลด   สรุปติดตามแผนปี_55.xls

ดาวน์โหลด   สรุปติดตามแผนปี_2556.xls

ดาวน์โหลด   ผลการดำเนินงานประจำปี_2557.xls

ดาวน์โหลด   สรุปติดตามแผนฯ__58.xls

ดาวน์โหลด   สรุปติดตามแผนฯ_59.xlsx

ดาวน์โหลด   สรุปติดตามแผนฯ_60_ครั้งที่1.xlsx

ดาวน์โหลด  สรุปติดตามแผนฯ_60_ครั้งที่2.xlsx

ดาวน์โหลด  สรุปติดตาม_ครั้งที่_1_ปีงบประมาณ2561.jpg

ดาวน์โหลด  สรุปติดตามครั้งที่_2_ปีงบประมาณ_2561.jpg

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 13:02
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.