กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

 

 

 

 

นายประกาศิต ยูวะเวส

 

 

นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

 

นายประธานวิทย์ ยูวะเวส

นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์

นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

 

 

 
นายปัญญา ประเสริฐชัย   นางสาวณัฐกมล ศรีสุเทพ
ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล
 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 10:10
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.