กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ทำเนียบนายกเทศมนตรี ] 
      

    หลวงประเทืองคดี (ชุดเริ่มการ)29 พฤศจิกายน 2479 - 24 เมษายน 2483
    นายอดุลย์ ไชยเชาวน์ 25 เมษายน 2483 - 15 กรกฎาคม 2489
    นายมนูญ ศรีสุข 16 กรกฎาคม 2489 - 2 ตุลาคม 2510 (รวม 5 สมัย)
    นายดรุณ สิงหะพันธุ์ (ปลัดจังหวัดพิจิตร) 3 ตุลาคม 2510 - 31 มกราคม 2511
    นายชะนะ ศรีสุเทพ  1 กุมภาพันธ์ 2511 - 5 กันยายน 2511
    เรือตรีพายัพ ผอบเหล็ก   กันยายน 2511 - 27 สิงหาคม 2512
    นายชะนะ ศรีสุเทพ  28 สิงหาคม 2512 - 17 ธันวาคม 2517
    นายมนูญ ศรีสุข  18 ธันวาคม 2517 - 18 ตุลาคม 2518
    นายสุพัฒน์ รอดชมพู (ปลัดจังหวัดพิจิตร) 19 ตุลาคม 2518 - 10 มกราคม 2519
    นายประกาศิต ยูวะเวส  11 มกราคม 2519 - 17 มิถุนายน 2523
    นายชะนะ ศรีสุเทพ  18 มิถุนายน 2523 - 28 พฤษภาคม 2528
    นายสว่าง อินทรนาค (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)  29 พฤษภาคม 2528 - 25 สิงหาคม 2528  
    นายประกาศิต ยูวะเวส   26 สิงหาคม 2528 - 1 ตุลาคม 2533
    นายประกาศิต ยูวะเวส  2 ตุลาคม 2533 - 30 พฤศจิกายน 2538
    นายประกาศิต ยูวะเวส  1 ธันวาคม 2538 - 11 พฤศจิกายน 2542
    นายประกาศิต ยูวะเวส  12 พฤศจิกายน 2542 - 24 ธันวาคม 2546
    นายระพิน สุคนธวิโรจน์  25 ธันวาคม 2546 - 11 กุมภาพันธ์ 2547 (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร)
    นายประกาศิต ยูวะเวส  1 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 มกราคม 2551
    นายระพิน  สุคนธวิโรจน์  1 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 มีนาคม 2551 (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร)
    นายประกาศิต  ยูวะเวส  9 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2555
    นายมนตรี  สุวรรณโรจน์ 9 มีนาคม - 20 เมษายน 2555 (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร)
    นายประกาศิต  ยูวะเวส 21 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-2011at 09:34
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.