กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ กองช่างสุขาภิบาล ] 
      

             กองช่างสุขาภิบาล ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลด้านการอนามัยและสาธารณสุข ตรวจ สอบและควบคุมกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวด ล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-2009at 16:38
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.