กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิก (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิก (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-2019at 15:22
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.