กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ] 
      

 

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

    ทำรายการเมื่อ: 10-กค.-2019at 09:15
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.