กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วันเทศบาล ประจำปี 2662 ] 
      
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประธานวิทย์  ยูวะเวส  นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์  นายพิพัฒน์  โล่ห์เรืองทรัพย์  รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันเท ศบาล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 
    ทำรายการเมื่อ: 24-เมย.-2019at 14:40
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.