กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ] 
      
เทศบาลเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล  ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
    ทำรายการเมื่อ: 14-มีค.-2019at 12:13
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.