กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ] 
      
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายพิพัฒน์  โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครู อาจารย์  สังกัดโรงเรียนเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถุีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการ วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี
    ทำรายการเมื่อ: 18-มค.-2019at 12:57
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.