กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ] 
      

      เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561      ณ บริเวณบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

    ทำรายการเมื่อ: 23-พย.-2018at 11:40
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.