กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ] 
      
เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร  นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ในการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร
    ทำรายการเมื่อ: 01-พย.-2018at 13:09
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.