กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" ] 
      

         โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร   ได้จัดโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬาโดย         จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล3      & nbsp; "5 ธันวามหาราช" เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้า นกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ    เด็กได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเ สพติด

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กย.-2016at 09:52
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.