กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4 ] 
      

          เทศบางเมืองพิจิตรจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเก ียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 8.30 น.   ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและประชาชนเข้าร่วมโครงการ

 

    ทำรายการเมื่อ: 31-สค.-2016at 11:04
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.