กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ] 
      

           เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากท าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬาและสนับสนุนการเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา

 

    ทำรายการเมื่อ: 19-สค.-2016at 15:21
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.