กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559 ] 
      

     เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการอบรมทักษะเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

    ทำรายการเมื่อ: 18-สค.-2016at 15:48
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.