กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       รวมกฎหมาย/ระเบียบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

บทความที่น่าสนใจ

 

[ โครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน ปี 2559 ] 
      

          เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมและทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำป ีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร   เพื่อสร้างเครือข่ ายภาคประชาชนให้เป็นตัวแทนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพ ิจิตร และเพื่อให้อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ควา มเข้าใจ

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-สค.-2016at 15:20
 

 

พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000  โทรศัพท์ 0-5661-2119
Email :
phichit@phichitmuni.go.th
Copyright 2013.phichitmuni.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.